Radonsperre.jpg

Radonsperre

Radonsperre.

Vi leverer komplette løsninger med radonsperre på nye bygg.

Vi levere underliggende radonsperre og radonsperre lagt i isolasjon inni ringmur.